Anasayfa Toplumsal Yapı İzmir'in İnsan Profili

İZMİR'İN İNSAN PROFİLİ

Eğitim Düzeyi (Kadın)

Medeni Durum (Kadın)

%615438661218987 EvliBekar %384561338781013

Ortalama Yaş (Kadın)

Kuşaklar (Kadın)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)

İZMİR

4.291.497

31 ARALIK 2018

(*)YABANCI UYRUKLULAR DAHİL DEĞİLDİR.

50,1

%

49,8

ORTALAMA YAŞ

36,5

Eğitim Düzeyi (Erkek)

Medeni Durum (Erkek)

%628553305236914 EvliBekar %371446694763085

Ortalama Yaş (Erkek)

Kuşaklar (Erkek)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)