Anasayfa Toplumsal Yapı Türkiye'nin İnsan Profili

TÜRKİYE'NİN İNSAN PROFİLİ

Eğitim Düzeyi (Kadın)

Medeni Durum (Kadın)

%618919330839524 EvliBekar %381080669160476

Yaş Aralıkları (Kadın)

Kuşaklar(Kadın)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)

TÜRKİYE

TR 83.614.362

*15+64.546.125

31 ARALIK 2020

(*)YABANCI UYRUKLULAR DAHİL DEĞİLDİR.

49,8

%

50,1

ORTALAMA YAŞ

33,8

Eğitim Düzeyi (Erkek)

Medeni Durum (Erkek)

%627355789782598 EvliBekar %372644210217402

Yaş Aralıkları (Erkek)

Kuşaklar(Erkek)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)