Anasayfa Toplumsal Yapı Türkiye ve İzmir'de Hane Geliri Dağılımı

İZMİR’DE YILLARA GÖRE ÇALIŞMA DURUMU

  Excel
TÜRKİYE
18+ 60.863.705
31 Aralık 2020

İZMİR
18+ 3.429.827
31 Aralık 2020

TÜRKİYE VE İZMİR’DE HANE GELİRİ DAĞILIMI

  Excel