Anasayfa Toplumsal Yapı İzmir'in İnsan Profili

İZMİR'İN İNSAN PROFİLİ

Eğitim Düzeyi (Kadın)

Medeni Durum (Kadın)

%605466602261167 EvliBekar %394533397738833

Ortalama Yaş (Kadın)

Kuşaklar (Kadın)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)
Z KUŞAĞI - (2000-2020)

İZMİR

4.394.694

31 ARALIK 2020

(*)YABANCI UYRUKLULAR DAHİL DEĞİLDİR.

50,2

%

49,7

ORTALAMA YAŞ

37,1

Eğitim Düzeyi (Erkek)

Medeni Durum (Erkek)

%619293165456391 EvliBekar %380706834543609

Ortalama Yaş (Erkek)

Kuşaklar (Erkek)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)
Z KUŞAĞI - (2000-2020)