Anasayfa Göç İzmir'de Yaşayan Yabancı Uyrukluların Dağılımı

İZMİR'DE YAŞAYAN YABANCI UYRUKLULARIN DAĞILIMI


İZMİR
İZM 4.394.694
TCV 4.365.022
YU 29.672
31 Aralık 2020

TUİK


Türkiye’deki yabancı uyrukluların % 2,23’ü İzmir’de yaşamaktadır.