Anasayfa Toplumsal Yapı Türkiye'nin İnsan Profili

TÜRKİYE'NİN İNSAN PROFİLİ

Eğitim Düzeyi (Kadın)

Medeni Durum (Kadın)

%608625963335124 EvliBekar %391374036664876

Yaş Aralıkları (Kadın)

Kuşaklar(Kadın)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)

TÜRKİYE

TR 85.279.553

*15+63.455.902

31 ARALIK 2022

(*)YABANCI UYRUKLULAR DAHİL DEĞİLDİR.

49,9

%

50,0

ORTALAMA YAŞ

34,5

Eğitim Düzeyi (Erkek)

Medeni Durum (Erkek)

%619926950011744 EvliBekar %380073049988256

Yaş Aralıkları (Erkek)

Kuşaklar(Erkek)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)