Anasayfa Toplumsal Yapı İzmir'in İnsan Profili

İZMİR'İN İNSAN PROFİLİ

Eğitim Düzeyi (Kadın)

Medeni Durum (Kadın)

%593784219503686 EvliBekar %406215780496314

Ortalama Yaş (Kadın)

Kuşaklar (Kadın)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)

İZMİR

4.462.056

31 ARALIK 2022

(*)YABANCI UYRUKLULAR DAHİL DEĞİLDİR.

50,3

%

49,6

ORTALAMA YAŞ

37,7

Eğitim Düzeyi (Erkek)

Medeni Durum (Erkek)

%609327118203584 EvliBekar %390672881796416

Ortalama Yaş (Erkek)

Kuşaklar (Erkek)

SESSİZ KUŞAK - (1925-1945)
BABY BOOMER - (1946-1964)
X KUŞAĞI - (1965-1979)
Y KUŞAĞI - (1980-1999)