Anasayfa Göç İzmir'de Yaşayan Yabancı Uyrukluların Dağılımı

İZMİR'DE YAŞAYAN YABANCI UYRUKLULARIN DAĞILIMI


İZMİR
İZM 4.462.056
TCV 4.421.681
YU 40.375
31 Aralık 2022

TUİK


Türkiye’deki yabancı uyrukluların % 2,40’ı İzmir’de yaşamaktadır.